A punt per a l’aplicació de la nova Llei de Protecció de Dades?

L’abril del 2016, el Parlament europeu va aprovar el nou Reglament sobre protecció de dades personals, que va entrar en vigor el 25 de maig d’aquell mateix any amb l’objectiu d’unificar la legislació dels diferents països europeus respecte a aquesta qüestió. Després dels dos anys de moratòria establerts, la nova llei s’ha d’aplicar de forma obligatòria des del 25 de maig del 2018.

Aquesta norma comporta diverses novetats que les entitats han de tenir en compte. Entre les més rellevants, destaquen el fet que ja no caldrà inscriure els fitxers al Registre General de Protecció de dades, l’establiment de la figura del delegat o delegada de protecció de dades, i que les sancions per incompliment de la llei seran força quantioses. Especialment important és que la nova llei traspassa a les entitats la responsabilitat d’aplicar les mesures que siguin necessàries per a una correcta cura de les dades.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha elaborat un seguit de recursos i guies, disponibles a Internet, adreçades a organitzacions privades i públiques. D’altra banda, davant qualsevol dubte, les entitats no lucratives també es poden adreçar gratuïtament al Servei d’Assessorament Jurídic de Xarxanet.

Entitat redactora: Suport Associatiu – Jurídic | Article publicat a Xarxanet.

Per a més informació “Les 10 claus sobre el nou Reglament de Protecció de Dades”