Categoria: Social

Club Social

Descripció de l’activitat: El Club social és un espai per establir i ampliar les relacions socials de les persones que hi assisteixen. Es necessita ajuda puntual per acompanyar a les persones amb mobilitat reduïda a nivell físic i emocional.

Llegir més

Club de feina

Descripció de l’activitat: El Club de feina de Creu Roja cerca persones voluntàries. El club, també anomenat “Espai de recerca activa de feina”, ofereix recolzament a aquelles persones que tenen dificultats per accedir al mercat laboral tot potenciant-los la seva autonomia en el procés de recerca de feina. Llegir més