Categoria: Notícies

Sessió informativa. Com la meva entitat pot participar en el projecte de “Servei comunitari”?

El proper 26 de març es realitzarà una sessió informativa adreçada a totes les entitats per presentar el projecte educatiu “Servei comunitari que a partir del curs 2019/20 es realitzarà a tots els centres educatius de la ciutat.

En aquest projecte hi participa l’alumnat de 3r i 4rt d’ESO i la seva finalitat és impulsar que l’alumnat experimenti i protagonitzi accions de compromís cívic, aprengui l’exercici actiu de la ciutadania, i posi en joc els seus coneixements i capacitats a partir de participar en diversos serveis a la comunitat. Llegir més

Vols participar en un grup motor de promoció de l’Educació per a la Ciutadania Global?

Un dels objectius plantejats en el Pla Director de Solidaritat i Cooperació (2018-2022) de l’Ajuntament de Mataró, és disposar d’un Pla d’Educació per al Desenvolupament o per la Justícia Global, en el qual se sentin les bases d’una educació eminentment global que posi l’accent en les desigualtats i en la defensa dels drets humans,  que formi persones que actuïn en contra d’aquelles pràctiques de poder o discriminatòries que deriven en injustícies (ambientals, econòmiques, per gènere, per edat…). Llegir més

El web municipal estrena nova imatge

La pàgina web de l’Ajuntament de Mataró, disponible ara en català i en castellà, ha renovat el disseny i la plataforma tecnològica i ha reorganitzat els continguts.

El web municipal www.mataro.cat ha estrenat nova imatge. La renovació de la pàgina web de l’Ajuntament s’ha fet amb la voluntat de canviar el disseny i la usabilitat, així com millorar la navegació per fer-la més intuïtiva i ràpida. Llegir més

Ús de les cartelleres d’accés lliure per a entitats

En motiu de les pròximes Eleccions Generals que tindran lloc el pròxim 28 d’abril de 2019 així com les Eleccions Municipals que tindran lloc el pròxim dia 26 de maig de 2019, us recordem que durant el període que dura la campanya electoral no es podran utilitzar les cartelleres d’accés lliure per a entitats que hi ha a la via pública (les grans sense vidre).    Llegir més

Convocatòria de subvencions municipal per a entitats

Bases generals i específiques

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Mataró

El període de presentació de sol·licituds serà del 4 al 22 de març.

La convocatòria està regulada per unes bases generals i unes bases particulars que estableixen les condicions que s’hauran de reunir per ser beneficiàries d’una subvenció, d’acord amb l’objecte específic de la convocatòria dels àmbits: atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ensenyament, convivència, cultura i esports. Llegir més

A Mataró, l’associacionisme es viu!

Mataró té registrades més de 700 entitats que treballen en diferents àmbits: social, cultural, veïnal, esportiu, sociosanitari, ambiental, de la solidaritat i la cooperació… Gràcies a la seva tasca i esforç col·lectiu és una ciutat més participativa, inclusiva i cohesionada.

La coneixença mútua entre entitats construeix ponts de col·laboració que afavoreixen el desenvolupament del teixit associatiu de Mataró. I aquí en teniu una mostra.

Llegir més

Com hem de definir els objectius d’un projecte?

Una part fonamental de tot projecte són els objectius. Definir-los i redactar-los correctament ens ajudarà no només a comunicar què volem fer sinó també a mesurar l’èxit del projecte. Aquest recurs pot ser molt útil per aquelles entitats que voleu presentar projectes a les diverses convocatòries de subvencions i teniu dificultats en definir o voleu millorar el vostre projecte.

Què són els objectius?

Els objectius d’un projecte expressen la seva finalitat, els efectes i resultats que s’espera aconseguir. En aquest sentit, haurien d’indicar què pretenem fer, quins canvis volem aconseguir sobre la situació de partida, fins on esperem arribar i en quant de temps ho farem.

A més, cal haver fet prèviament una anàlisi de la situació sobre la qual volem actuar, i sobretot, conèixer els recursos de què disposem. Llegir més

10 eines digitals per organitzar el 2019

Començar l’any amb una bona organització digital és començar l’any amb bon peu. Mitjançant totes aquestes eines podreu organitzar correctament la vostra associació.

El 2019 ja ha començat i segurament heu repetit un mantra que us segueix de fa anys: «ens hem d’organitzar millor». I és que pel correcte funcionament de les associacions, és cabdal que tingueu una bona organització. Que sigueu ordenats i ordenades, vaja! Tenir tota la documentació arxivada, tenir una agenda per anotar les dates claus de les activitats o tenir llibretes per anotar anotacions, idees o pensaments. Llegir més

El Síndic de Greuges de Catalunya serà a Mataró

El proper dimecres 6 de febrer de 2019 l’equip del Síndic de Greuges de Catalunya serà a Mataró per atendre les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes contra una actuació de l’Administració pública i també contra les empreses que presten serveis d’interès general (llum, aigua, gas…).

Les visites s’atendran al Centre Cívic Rocafonda, al carrer Poeta Punsola, 47. Prèviament, caldrà concertar l’entrevista trucant al telèfon gratuït 900 124 124 o enviant un correu electrònic a sindic@sindic.cat

Convocatòria de subvencions per a entitats 2019 de la Diputació de Barcelona (Benestar Social; Igualtat i Ciutadania; Respir; Serveis complementaris a la tutela)

Del 14 de gener al 4 de febrer de 2019 (ambdós inclosos) està oberta la convocatòria de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en els àmbits de:
– Benestar Social
– Igualtat i Ciutadania- Respir
– Serveis complementaris a la tutela.
La convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complementació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament pel representant legal de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.)

Accedeix a tota la informació i model de documents a la web d’Igualtat i Ciutadania

Llegir més