Veredicte i lliurament XVè Premi Terenci Thos de batxillerat (curs 2017-2018)