APAE ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS AUTÒNOMS EUROPEUS

Col·laborar amb els poders públics en la posada en pràctica de mesures polítiques, legislatives i econòmiques per a la millora de les condicions de treball dels autònoms, incrementar la seva renda i, en general, elevar el seu nivell de qualitat de vida.

Dades de contacte

Altres dades

  • CIF: G66120122

Ubicació

Veure mapa