ASSOCIACIÓ FEDERALISTES D’ESQUERRES

Organitzar un moviment cívic europeista, d'esquerres i federalista, en el ben entès que totes les persones tenim els mateixos drets, però, malauradament, formem part d'un món amb un ordre social injust, amb greus problemes comuns, com les desigualtats creixents o la degradació mediambiental. Un moviment de ciutadanes i ciutadans respectuós amb el paper de les institucions representatives i dels partits polítics, però que vol defensar la justícia social i la raó democràtica.

Dades de contacte

Altres dades

  • CIF: G66092982

Ubicació

Veure mapa