ASSOCIACIÓ FEM MATARÓ CAPITAL

Promoure el debat i l’estudi de les condicions necessàries per l’assoliment d’una capitalitat moderna, integradora, dinàmica i modèlica dins la comarca del Maresme i de Catalunya. Aglutinar totes aquelles persones que treballen amb objectius afins als de Fem Mataró Capital des de tota mena de grups, entitats, moviments, partits polítics o individualment. Facilitar, potenciar i acollir tota classe d’iniciatives democràtiques encaminades a l’assoliment dels objectius esmentats anteriorment.

Dades de contacte

Ubicació

Veure mapa