ASSOCIACIO PROPIETARIS FORESTALS BOSCOS MARESME

El foment, protecció i conservació dels boscos i arbredes dels municipis del Maresme. Fomentar i desenvolupar els plans de gestió, ordenació i recuperació i valorització de les finques forestals dels associats.

Dades de contacte

Altres dades

  • CIF: G66867771

Ubicació

Veure mapa