AV VIA EUROPA I NOU PARC CENTRAL

La promoció i defensa dels interessos de tots i cadascun dels veïns de la zona, pel que fa referència al benestar i cultura del barri.

Dades de contacte

Altres dades

  • CIF: V62179536

Ubicació

Veure mapa