Categoria de l'entitat: Altres entitats

COMUNIDAD ISLÁMICA IQRA

Els fins de la comunitat són eminentment espirituals de culte i oració, encaminats al perfeccionament dels seus membres d’acord amb la doctrina d’aquesta religió que és la musulmana amb el respecte dels límits, establerts en l’article segon de la Llei orgànica 7/1980 de 5 de juliol de llibertat religiosa, a l’exercici dels drets que dimanen de la llibertat religiosa.

Llegir més

VISUALSONORA SCCL

Constitueix l'objecte social de la cooperativa tot tipus d'activitat cultural sense limitacions, però amb especial dedicació als camps visuals i sonors de la cultura, des de el projecte, la promoció, la creació, el muntatge, la gira, l'edició en qualsevol suport, la comercialització o distribució. Inclou també activitats vinculades de lleure i restauració com bars, restaurants, cafèconcert-discoteca, etc.

Llegir més