Categoria de l'entitat: Associació

ACM (ASSOCIACIÓ PER L’ART CONTEMPORANI)

Impulsar i fomentar tot tipus d'activitats culturals i artístiques que contribueixin a la difusió, la recerca, la creació i la investigació de totes les manifestacions artístiques compromeses amb les estètiques contemporànies, en els seus aspectes creatius, d'investigació, d'estudi i estímul, i adreçades tant a creadors, investigadors i crítics com al públic en general.

Llegir més

AE ARRELS

Educar els nois i noies de Catalunya de cara al seu desenvolupament com a ciutadans compromesos i cristians conscients, seguint els principis i el mètode escolta fundat per Lord Baden Powell, adaptat a la realitat social i nacional catalana d'avui i a la qualitat de l'Associació com a moviment d'Església reconegut a cadascuna de les diòcesis de Catalunya pel Bisbe respectiu, i que compta amb el vistiplau de la Conferència Episcopal Tarraconense.

Llegir més

AFATRAC- ASSOC. FAMILIARS AFECTATS TRASTORNS CONDUCTA

Prevenir, disminuir, reconduir, tractar i pal•liar el Trastorn de Conducta dels nostres familiars i aconseguir ajuts, tractaments i centres per solucionar el màxim possible els seus efectes, per tal d'arribar a mitigar i/o solucionar aquest Trastorn, volem donar recolzament i assessorament als familiars Per aconseguir-ho es realitzarà les activitats següents: Promoure els recursos adients per detectar i reconduir el comportament el més ràpidament possible quan es sospiti un Trastorn de Conducta dins les famílies

Carrer NUMANCIA, 29 01 01 (08029)
www.afatrac.org