Mentoria social per a adolescents del poble gitano

Descripció de l’activitat: El Projecte Mentoria Vitamina és una eina d’intervenció social que promou la relació entre persones que voluntàriament s’ofereixen a proporcionar un suport individual a un o dos/dues joves membres del “Programa Vitamina: Lideratge Ètic i Transformació Social”. Són joves d’entre 14 i 17 anys i del poble gitano. Aquesta relació està motivada i tutoritzada per un/a professional de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU, amb col·laboració de l’AGIPCAT.

L’objectiu és que la persona mentora (voluntària), “ajudi a fer camí” al o a la jove mentorat/da, per a que aquests li sigui més fàcil el seu desenvolupament personal, acadèmic i professional (encarar-se cap el projecte de vida). El voluntariat consisteix en fer trobades amb els i les joves durant una hora setmanalment (mig any). El dia i l’horari de trobada amb el mentor/a i jove cal coordinar-la entre els interessats/des. No obstant, ens trobem amb els i les joves cada dimarts de 17.30 a 18.30 h.

Perfil de la persona voluntària: Major de 40 anys en situació activa laboralment i jubilat/da amb satisfacció de la seva trajectòria laboral.

Número de persones voluntàries: 2

Horari de l’activitat: Dimarts de 17.30 a 18.30 h. Compromís mig any

Nom de l’entitat: Agrupació d’Entitats Gitanes dels Països Catalans (AGIPCAT)

Persona de contacte: Alba Lorente

Telèfon de contacte: 682567065

Correu electrònic: alorente@cartadelapau.org

Més informació sobre el projecte Vitamina: http://xarxanet.org/comunitari/noticies/el-projecte-vitamina-implementat-la-ciutat-de-mataro