Oberta la convocatòria de subvencions per a entitats de la Diputació de Barcelona

Des del 2 de març fins al 31 de març de 2018 (ambdós inclosos) està oberta la convocatòria de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i Gerència de Serveis de Benestar Social, per a aquest any 2018.

La sol·licitud s’haurà de tramitar a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, mitjançant la complementació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal de l’entitat, amb certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc) i que anirà acompanyat de la documentació exigida en les Bases de la convocatòria. Enllaç:  https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/ 

Més informació a: https://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2018