Subvencions a entitats sense finalitat de lucre i AMPA 2018

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 12 d’abril de 2018, ha aprovat la convocatòria de subvencions destinades a finançar projectes educatius d’associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) i d’entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Barcelona a realitzar durant els anys 2018 i 2019.

La convocatòria vol contribuir al finançament d’activitats i projectes que tinguin com a objectiu la millora competencial de les persones, facilitar les transicions educatives establint itineraris personalitzats d’aprenentatge, o bé contribuir a la reducció de l’abandonament escolar prematur.

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 d’abril al 18 de maig de 2018