Ús de les cartelleres d’accés lliure per a entitats

En motiu de les pròximes Eleccions Generals que tindran lloc el pròxim 28 d’abril de 2019 així com les Eleccions Municipals que tindran lloc el pròxim dia 26 de maig de 2019, us recordem que durant el període que dura la campanya electoral no es podran utilitzar les cartelleres d’accés lliure per a entitats que hi ha a la via pública (les grans sense vidre).   

La campanya electoral és de 15 dies abans de les eleccions, però donat a que aquestes cartelleres s’han de netejar i deixar a punt per cedir-les a la Junta Electoral de zona per col·locar la propaganda electoral, us informem que no se’n podrà fer ús des del dia 1 d’abril fins al dia 31 de maig.